Слова назидания. Қара Сөз

Слово Сорок первое. Слова назидания

Қырық Бірінші Сөз Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нəрсе керек. Əуел — бек зор өкімет, жарлық қолында бар кісі керек.

Слово Сороковое. Слова назидания

Қырқыншы Сөз Зинһар, сендерден бір сұрайын деп жүрген ісім бар. Осы, біздің қазақтың өлген кісісінде жаманы жоқ, тірі кісісінің жамандаудан аманы жоқ болатұғыны қалай? Қайраты

Слово Тридцать девятое. Слова назидания

Отыз Тоғызыншы Сөз Рас, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалыгы төмен болған, бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт

Слово тридцать восьмое. Слова назидания

Дети мои, утешение сердца моего! Вот написал несколько слов о человеческих деяниях и завещаю написанное вам, как память. Прочтите со вниманием, вникните в суть этих

Отыз Сегізінші Сөз (3 б.)

Растың бір аты — хақ, хақтың бір аты — Алла, бұған қарсы каруласқанша, мұны ұғып ғадалəтпен тəптештеуге керек. Мұндай фиғылдардан күпір[158] қаупі де бар. Жəне