Tag "слова назидания на казахском"

Слово сорок пятое. Слова назидания

Қырық Бесінші Сөз Құдай Табарака уатағаланың барлығының үлкен дəлелі — неше мың жылдан бері əркім əр түрлі сөйлесе де, бəрі де бір үлкен Құдай бар

Слово Сорок четвертое. Слова назидания

Қырық Төртінші Сөз Адам баласының ең жаманы — талапсыз. Талап қылушылар да неше түрлі болады. Һəм талаптың өзі де түрлі-түрлі. Һəм сол талаптардың қайсысының соңына

Слово Сорок третье. Слова назидания

Қырық Үшінші Сөз Адам ұғылы екі нəрсеменен: бірі — тəн, бірі — жан. Ол екеуінің орталарында болған нəрселердің қайсысы жибили [208] қайсысы кəсиби [209] оны

Слово Сорок второе. Слова назидания

Қырық Екінші Сөз Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретүғынының бір себебі — жұмасының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса, қолы тиер ме еді? Ол ауылдан

Слово Сорок первое. Слова назидания

Қырық Бірінші Сөз Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нəрсе керек. Əуел — бек зор өкімет, жарлық қолында бар кісі керек.

1 2 3 5